Sakowicz, E. (2019). Ks. Marek TATAR, Elementy duchowości ekumenicznej. The Elements of Ecumenical Spirituality, Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2018, ss. 265. Collectanea Theologica, 88(4), 233-238. https://doi.org/10.21697/ct.2018.88.4.14