Grzywaczewski, J. (2019). Zagadnienie Kościoła w kontekście ascetycznym u Marka Eremity. Collectanea Theologica, 89(1), 51-74. https://doi.org/10.21697/ct.2019.89.1.04