Czyżewski, B. (2019). Wolność i łaska w nauce Marka Eremity. Collectanea Theologica, 89(1), 75-88. https://doi.org/10.21697/ct.2019.89.1.05