Sakowicz, E. (2019). Ireneusz Sławomir LEDWOŃ OFM (red.), Kościół Azji a religie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, ss. 560. Collectanea Theologica, 89(1), 212-217. https://doi.org/10.21697/ct.2019.89.1.14