Ronowska, E. (2019). Biblijne Megiddo w świetle rezultatów badań archeologicznych. Collectanea Theologica, 89(3), 5-41. https://doi.org/10.21697/ct.2019.89.3.01