Mickiewicz, F. (2019). Działalność misjonarska św. Piotra poza Palestyną w świetle literatury nowotestamentowej. Collectanea Theologica, 89(3), 85-109. https://doi.org/10.21697/ct.2019.89.3.03