Regiewicz, A. (2019). Kerygmat w mieĊ›cie. Religijny performance czy heideggerowskie wydarzenie?. Collectanea Theologica, 89(3), 137-159. https://doi.org/10.21697/ct.2019.89.3.05