Chrostowski, W. (2019). „Studia Włocławskie”, T. 21, Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, Włocławek 2019, ss. 784. Collectanea Theologica, 89(3), 271-274. https://doi.org/10.21697/ct.2019.89.3.10