Bąk, T. (2016). „Jezus rzekł do nich: Moja żona”. Znaczenie kontrowersyjnego manuskryptu koptyjskiego w świetle współczesnej wiedzy i polemiki. Collectanea Theologica, 86(1), 61-83. https://doi.org/10.21697/ct.2016.86.1.04