Machinek, M. (2016). Problematyka wolności sumienia w świetle współczesnych wyzwań. Collectanea Theologica, 86(1), 85-106. https://doi.org/10.21697/ct.2016.86.1.05