Chrostowski, W. (2016). We wszystkim Chrystus. O narodzie, Kościele, mediach i rodzinie z Biskupem Stanisławem Stefankiem TChr rozmawia Marzena Nykiel, Wydawnictwo Spes, Łomża 2015. Collectanea Theologica, 86(1), 235-242. https://doi.org/10.21697/ct.2016.86.1.14