Pater, D. (2015). Sztuka cierpienia – sztuka umierania. Sytuacje graniczne jako szansa „przekroczenia progu nadziei”. Collectanea Theologica, 85(2), 133–150. https://doi.org/10.21697/ct.2015.85.2.06