Knut, T. (2016). Psalm 1 jako zachęta do czytania i studiowania Pisma Świętego. Collectanea Theologica, 86(2), 51–68. https://doi.org/10.21697/ct.2016.86.2.02