Chrostowski, W. (2016). Kwestie terminologiczne w egzegezie biblijnej. Collectanea Theologica, 86(2), 207-208. https://doi.org/10.21697/ct.2016.86.2.10