Chrostowski, W. (2016). Sylwia SURDYKOWSKA (red.), Orientalistyka. Rozwa┼╝ania o nauce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, ss. 206. Collectanea Theologica, 86(2), 212-215. https://doi.org/10.21697/ct.2016.86.2.12