Chrostowski, W. (2016). Tło historyczne i społeczne nauczania proroka Amosa. Collectanea Theologica, 85(4), 7-34. https://doi.org/10.21697/ct.2015.85.4.01