CHROSTOWSKI, W. Asyryjska diaspora Izraelitów jako wyzwanie dla biblistyki i asyriologii. Collectanea Theologica, v. 86, n. 3, p. 5-26, 6 kwi. 2017.