SAKOWICZ, E. Jan Paweł II wobec konfliktu zbrojnego na Bałkanach. Dokumenty papieskie, wybór i wstęp Sylwia GÓRZNA, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2016. Collectanea Theologica, v. 86, n. 3, p. 248-253, 6 kwi. 2017.