CHROSTOWSKI, W. Barbara STRZAŁKOWSKA (oprac. i red.), Artefakty czasów biblijnych w Luwrze, Artefakty Czasów Biblijnych 2, Warszawa 2016, ss. 157. Collectanea Theologica, v. 86, n. 4, p. 268-270, 30 lip. 2017.