POGODA-KOŁODZIEJAK, A. Rola Kościoła w europejskim kryzysie pokoju według Josepha Ratzingera. Collectanea Theologica, v. 88, n. 2, p. 81-92, 22 lis. 2018.