PARCHEM, M. Księga Rodzaju 12–50 w Qumran: interpretacja opowiadań o patriarchach w wybranych tekstach z Pustyni Judzkiej. Collectanea Theologica, v. 88, n. 4, p. 139-162, 16 kwi. 2019.