KUŚMIREK, A. Błogosławieństwo Jakuba (Rdz 49,1-28) w interpretacji targumicznej. Collectanea Theologica, v. 88, n. 4, p. 163-190, 16 kwi. 2019.