CHROSTOWSKI, W. Ks. Roman BARTNICKI, Jezus w drodze do śmierci i zmartwycbwstania. Komentarz do Ewangelii Marka 8,27 – 16,20. Część I: Mk 8,27 – 13,37, Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa 2018, ss. 606. Collectanea Theologica, v. 88, n. 4, p. 225-229, 16 kwi. 2019.