MICKIEWICZ, F. Działalność misjonarska św. Piotra poza Palestyną w świetle literatury nowotestamentowej. Collectanea Theologica, v. 89, n. 3, p. 85-109, 1 paź. 2019.