REGIEWICZ, A. Kerygmat w mieście. Religijny performance czy heideggerowskie wydarzenie?. Collectanea Theologica, v. 89, n. 3, p. 137-159, 1 paź. 2019.