Chrostowski, Waldemar. 2017. „Asyryjska Diaspora Izraelitów Jako Wyzwanie Dla Biblistyki I Asyriologii”. Collectanea Theologica 86 (3), 5-26. https://doi.org/10.21697/ct.2016.86.3.01.