Marcyński, Krzysztof. 2017. „Stosowanie Metafor Jako Wyraz Kompetencji Komunikacyjnej U Wybranych Pisarzy wczesnochrześcijańskich”. Collectanea Theologica 86 (3), 147-70. https://doi.org/10.21697/ct.2016.86.3.05.