Parzyszek (red.), Czesław. 2017. „Biuletyn Teologii Laikatu”. Collectanea Theologica 86 (3), 205-29. https://doi.org/10.21697/ct.2016.86.3.07.