Sakowicz, Eugeniusz. 2017. „Jan Paweł II Wobec Konfliktu Zbrojnego Na Bałkanach. Dokumenty Papieskie, wybór I wstęp Sylwia GÓRZNA, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2016”. Collectanea Theologica 86 (3), 248-53. https://doi.org/10.21697/ct.2016.86.3.11.