Wilk, Rafał Kazimierz. 2018. „Czy możliwe było Odkupienie człowieka Bez śmierci krzyżowej Jezusa?”. Collectanea Theologica 87 (2), 37-63. https://doi.org/10.21697/ct.2017.87.2.02.