Pilarczyk, Krzysztof. 2018. „Polscy Syndonolodzy. Z dziejów Badań Całunu Turyńskiego I Ich Popularyzacji”. Collectanea Theologica 88 (2), 17-63. https://doi.org/10.21697/ct.2018.88.2.02.