Pogoda-Kołodziejak, Adriana. 2018. „Rola Kościoła W Europejskim Kryzysie Pokoju według Josepha Ratzingera”. Collectanea Theologica 88 (2), 81-92. https://doi.org/10.21697/ct.2018.88.2.04.