Wajda, Anna Maria. 2019. „Metafory zwierzęce W Błogosławieństwie Jakuba (Rdz 49, 1-28)”. Collectanea Theologica 88 (4), 53-73. https://doi.org/10.21697/ct.2018.88.4.03.