Kuśmirek, Anna. 2019. „Błogosławieństwo Jakuba (Rdz 49,1-28) W Interpretacji Targumicznej”. Collectanea Theologica 88 (4), 163-90. https://doi.org/10.21697/ct.2018.88.4.07.