Parzyszek (red.), Czesław. 2019. „Biuletyn Teologii Laikatu”. Collectanea Theologica 88 (4), 211-20. https://doi.org/10.21697/ct.2018.88.4.10.