Sakowicz, Eugeniusz. 2019. „Ks. Marek TATAR, Elementy duchowości Ekumenicznej. The Elements of Ecumenical Spirituality, Wydawnictwo «Bernardinum», Pelplin 2018, Ss. 265.”. Collectanea Theologica 88 (4), 233-38. https://doi.org/10.21697/ct.2018.88.4.14.