Grzywaczewski, Józef. 2019. „Zagadnienie Kościoła W kontekście Ascetycznym U Marka Eremity”. Collectanea Theologica 89 (1), 51-74. https://doi.org/10.21697/ct.2019.89.1.04.