Czyżewski, Bogdan. 2019. „Wolność I łaska W Nauce Marka Eremity”. Collectanea Theologica 89 (1), 75-88. https://doi.org/10.21697/ct.2019.89.1.05.