Ronowska, Ewa. 2019. „Biblijne Megiddo W świetle rezultatów Badań Archeologicznych”. Collectanea Theologica 89 (3), 5-41. https://doi.org/10.21697/ct.2019.89.3.01.