Mickiewicz, Franciszek. 2019. „Działalność Misjonarska św. Piotra Poza Palestyną W świetle Literatury Nowotestamentowej”. Collectanea Theologica 89 (3), 85-109. https://doi.org/10.21697/ct.2019.89.3.03.