Regiewicz, Adam. 2019. „Kerygmat W mieście. Religijny Performance Czy Heideggerowskie Wydarzenie?”. Collectanea Theologica 89 (3), 137-59. https://doi.org/10.21697/ct.2019.89.3.05.