Chrostowski, Waldemar. 2019. „«Studia Włocławskie», T. 21, Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego We Włocławku, Włocławek 2019, Ss. 784.”. Collectanea Theologica 89 (3), 271-74. https://doi.org/10.21697/ct.2019.89.3.10.