Sakowicz (ed.), Eugeniusz. 2016. „Biuletyn Misjologiczno-Religioznawczy”. Collectanea Theologica 86 (1), 137-76. https://doi.org/10.21697/ct.2016.86.1.07.