Knut, Tadeusz. 2016. „Psalm 1 Jako zachęta Do Czytania I Studiowania Pisma Świętego”. Collectanea Theologica 86 (2):51-68. https://doi.org/10.21697/ct.2016.86.2.02.