Chrostowski, Waldemar. 2016. „Sylwia SURDYKOWSKA (red.), Orientalistyka. Rozważania O Nauce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, Ss. 206.”. Collectanea Theologica 86 (2), 212-15. https://doi.org/10.21697/ct.2016.86.2.12.