Chrostowski, Waldemar. 2016. „Tło Historyczne I społeczne Nauczania Proroka Amosa”. Collectanea Theologica 85 (4), 7-34. https://doi.org/10.21697/ct.2015.85.4.01.