Chrostowski, W. (2017) „Asyryjska diaspora Izraelitów jako wyzwanie dla biblistyki i asyriologii”, Collectanea Theologica, 86(3), s. 5-26. doi: 10.21697/ct.2016.86.3.01.