Sakowicz, E. (2017) „Jan Paweł II wobec konfliktu zbrojnego na Bałkanach. Dokumenty papieskie, wybór i wstęp Sylwia GÓRZNA, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2016”, Collectanea Theologica, 86(3), s. 248-253. doi: 10.21697/ct.2016.86.3.11.