Chrostowski, W. (2017) „Barbara STRZAŁKOWSKA (oprac. i red.), Artefakty czasów biblijnych w Luwrze, Artefakty Czasów Biblijnych 2, Warszawa 2016, ss. 157.”, Collectanea Theologica, 86(4), s. 268-270. doi: 10.21697/ct.2016.86.4.14.