Wilk, R. K. (2018) „Czy możliwe było odkupienie człowieka bez śmierci krzyżowej Jezusa?”, Collectanea Theologica, 87(2), s. 37-63. doi: 10.21697/ct.2017.87.2.02.